Klasser & kurs

TURN - FORELDRE OG BARN

2-4 ÅR

TURN STJERNER

4-6 ÅR

BREDDETURN

4-6 ÅR

BREDDETURN

6-8 ÅR

BREDDETURN 9-15 år

9-15 ÅR

UTVIKLINGSPART I TURN

SATSNINGSPARTI I TURN

7-15 ÅR

KONKURRANSETURN

6-20 år

TROPPSGYMNASTIKK

RYTMISK GYMNASTIKK

10-13 ÅR

BARN OG UNGE MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG SÆRSKILTE BEHOV

Dans og turn

MINISTARS

Foreldre & barn - Gystamarka skole

BARNEDANS - Gystamarka Allrom

Dansekurs for de eldre barnehagebarna

BARNEDANS - Kløfta

Dansekurs for de eldre barnehagebarna

GRUNNKURS DANS - Skogmo skole

Freestyle/discojazz & slowdance

GRUNNKURS DANS - Kløfta

Freestyle/discojazz & slowdance

KONKURRANSEDANS

Freestyle/discojazz & slowdance

CHEERLEADNING - JUMBO

6-9 år

CHEERLEADNING - LEVEL 2

7-9 ÅR

CHEERLEADNING - LEVEL 4 (AIR FORCE)

TAKE OFF

10-12 ÅR