Priser og betalingsbetingelser

Gjeldende priser pr semester. All betaling skjer med kort i Spond-app som kan lastes ned fra Google Play eller App store

Medlemskontingent kr 280 pr kalenderår 
Treningsavgiften betales pr. sesong (2 ganger i året)

Treningsavgift for turn, gymnastikk og dans breddepartier

Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 45 til 60 minutter er kr 990 (1 dag pr. uke)
Treningsavgiften for turn og dansepartier som varer fra 75 til 95 minutter kr 1 275 (1 dag pr. uke)

Treningsavgift for Rytmisk gymnastikk
Treningsavigft RG (4 timer pr. uke) kroner 1 990

Treningsavgift for konkurransedanspartier

Konkurransedans to dager kr 1 975
Konkurransedans tre dager kr 2 925
Konkurransedans fire dager kr 3 575
Konkurransedans 5 dager kr 4925

Treningsavgift for privattimer i dans med koreografi kr 275 for 30 minutter

Alle konkurranseutøvere må betale lisens til de aktuelle forbund for å delta i konkurranser.

Treningsavgift for Cheerleading

Cheer 10-11 år Gystadmarka 2 dager kr 2600 kr 
Cheer 12-15 år Gystadmarka 2(3) dager kr 3000 kr 
Cheer 7-9 år Gystadmarka 1 dag kr 1 300 kr 
Cheer 10-11 år Bakke/Vesong 2 dager kr 2 600 kr

I tillegg kommer det noen kostnader

Leie av cheerleadingdrakt: 650kr 
Kjøp av cheerleadingsko mellom 600 - 1000 kr.
Konkurranselisens (gjelder Juniorklassen): 475 kr
Lisens (gjelder Mini-& PeeWee) 125 kr (Gjelder for Høst/Vår)

Deltageravgift til konkurranser og oppvisninger varierer mellom 200-350 kr (det er ca to konkurranser/oppvisninger i halvåret)

Konkurranseturn

3 timer 4 dager i uken: 5000,-

Konkurranselisenser (Gjelder for Høst/Vår)
Kategori 1: Kr. 200;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 9 t.o.m. det året de fyller 12 år
Kategori 2: Kr. 500;- for utøvere f.o.m. det året de fyller 13 år