CHEERLEADNING

CHEERLEADING

Idretten er en konkurranseidrett der lagene bedømmes for sine koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig.

Cheerleading er en idrett som virkelig krever styrke, og samtidig kreves at man har god balanse og utholdenhet. Det er en krevende sport og som cheerleader må ha stå på vilje, engasjement og vilje til å bidra til et godt teamsamarbeid. Det er krevende turning, løft, pyramider, hopp, dans, og mange meter høye kast.

Cheerleading ble grunnlagt i USA for over hundre år siden, og det var da gutter som startet med denne idretten. Etter hvert så har det blitt en kvinnedominerende idrett, men fortsatt med mange guttelag.
Idretten er i Norge høy dominans av jenter, selv om det også finnes mange lag med bare gutter og lag med kombinert Gutt/Jente.
IMG_6189

UGT MIRACLE

Høsten 2018 etablerte Ullensaker gym og turn en cheerleadningsgruppe. Cheerleadningsgruppen fikk navnet UGT Miracle. Klubben fikk raskt mange medlemmer som ville være med på cheer aktivitetene. Klubben har deltatt på flere cheer konkurranser med gode resultater. UGT Miracle kvalifiserte seg til NM i cheer våren 2020.