Tor Guttorm Nygard  (Styreleder)
Therese Peeters        (Nestleder)
Tom Strande
Henning Olafsen
Line Vernvik
Johanne Hjertvik
David Rødsand           (Barneidrettsansvarlig)