Rytmisk gymnastikk for barn og unge

Rytmisk Gymnastikk (RG) tilbys nå av Ullensaker gym og turn for barn og unge. Dette har tidligere også vært et tilbud i klubben. Siste gang var i 1988 da det het rytmisk sportsgymnastikk, og var et populært tilbud den gangen. Det var derfor helt naturlig for oss å børste støv av tidligere tiders aktiviteter.Denne idretten er en god kombinasjon av to av de andre grenene vi tilbyr, Turn og Dans. Vi er alene om dette tilbudet i Ullensaker.

 
Rytmisk gymnastikk for barn og unge
Rytmisk gymnastikk

Hva er Rytmisk gymnastikk


Rytmisk gymnastikk er en kombinasjon av kroppstekniske vansker, redskaper i bevegelse og dans til musikk.

Hvis man liker  lek, dans, rytmer og gymnastikk i kombinasjon, så kan man begynne med RG helt uten ferdigheter fra før.

Sporten har elementer av ballett og turn. Med kroppen skal man gjøre ulike vansker innenfor hovedgruppene hopp/sprang, balanser, piruetter og bølger/bevegelighet. Det skal også være rom for dansetrinn og bevegelser som passer til musikken. Samtidig skal man håndtere et redskap som ball, ring, vimpel tau eller køller Alle kan begynne å leke med RG redskaper, og det er veldig morsomt. Rutinene som vises frem akkompagnert av musikk enten individuelt eller i grupper, kan være en fantastisk opplevelse å se på. . Det er en relativt «billig sport». Utstyr og treningsdrakter fås både billig og dyrt. Ullensaker gym og turn har kjøpt inn utstyr som benyttes av utøverne

Rytmisk Gymnastikk kurs på Jessheim

Vi har tilbud til jenter fra 10 – 15 år. Aktivitetene foregår i gymsalen på Allergot ungdomsskole på Jessheim. Vi håper å kunne utvide vårt tilbud etterhvert til flere tettsteder i Ullensaker og skape et stort RG-miljø i kommunen.
 

Konkurranseformer


Rytmisk gymnastikk er en fysisk aktivitet og har flere konkurranseklasser – Rekrutter 11 – 12 år, Junior 13 – 15 år og seniornivå. (Fra det året man fyller). I regi av forbundet (NGTF) arrangeres det også oppvisninger hvor de yngste klassene kan delta, og konkurranser for de eldre hvor man blir bedømt og får poeng. I tillegg har man både nasjonale og internasjonale konkurranser. Idretten har både individuelle øvelser og teamøvelser.
 

Vil du bli en god RG utøver?


Virker dette spennende? RG er gøy, bli med du også. Gå til vår påmeldingsside for å starte med RG