Historie

UGT7

Kløfta gymnastikk og turnforening

Kløfta gymnastikk og turnforening ble i 1968 stiftet av Robert Johansen. Johansen hadde selv vært turner i Oslo turn. 

I løpet av 1970 og 1980-tallet bygde det seg opp et stadig større og aktivt turnmiljø på Kløfta. Sentralt i dette var trener-ekteparet Karin og Per Engvik, som begge selv var tidligere turnere og som kom til Kløfta i 1974. Sammen med Ivar Opsahl og Robert Johansen var de for å rekruttere barn med interesse og anlegg for å drive konkurranseturn og ble etter hvert hovedansvarlig for konkurranseturningen i foreningen. 

Fra tidlig på 1970-tallet var det relativt mange smågutter på Kløfta som drev med turn. Øyvind Slettebø var en av de som startet dette. På 1970-tallet var det en stor gruppe jenter som turnet og etter hvert deltok i konkurranser. Jentene, som var under Karin og Per Engviks ledelse, trene flittig og prestasjonsnivået utviklet seg merkbart. 

I denne perioden var det mange ildsjeler blant foreldrene på Kløfta. Dette skapte initiativ som resulterte i gjennomføring av flere arrangementer som skapte blest om turnsporten i lokalmiljøet og i distriktet. 


 
UGT2

En av kommunens største foreninger

Siden foreningens oppstart vokste den seg raskt til i 1980 å være en av kommunens største foreninger med vel 700 aktive medlemmer fordelt på ca. 20 ulike partier og 35 trenere. Foreningen var forøvrig eneste gymnastikk- og turnforening i Ullensaker. Foreningen tok sikte på å gi tilbud til hele kommunen, tilpasset ulike aldersklasser og ambisjoner både på Kløfta og Jessheim. Foreningen hadde også medlemmer fra omkringliggende kommuner. 

Karin og Per Engvik hadde god kontakt med trenere i andre klubber i distriktet og det ble jevnlig arrangert vennskapskonkurranser sammen med disse. Dette ga konkurransetreningen for jentene i kjente omgivelser og skapte relasjoner på tvers av klubb-tilhørighet. 

I 1992 deltok en gjen med tidligere konkurranseturnere på Kløfta i NM i nordisk tropp i Horten. Det var konkurranser i frittstående, trampett og tumbling. 

Fra 1975 til 1980 hadde Kløfta Gym og Turn en dansegruppe. Her var jazzballett og moderne dans i fokus og inspirasjonen til ungdomstrening med kule rytmer. 

Fra 1980 til 1982 startet Kløfta Gym og Turn med rytmisk sportsgymnastikk. 

Kløfta gym og turnforening hadde tidlig på 90-tallet turntreninger på Allergot ungdomsskole på Jessheim, og på Åreppen og Bakke/Vesong skole på Kløfta. Det var barnepartier både for gutter og jenter med fokus på lek og grunnleggende turnelementer, samt gradvis introduksjon til apparatturn for jenter fra 6-8 års alder. Konkurransepartiene var inndelt etter alder/nivå og hadde treninger to ganger i uken. 


 
UGT4

Ullensaker gym og turn

I 2005-2009 var Hans-Christian Jahren i styret for Kløfta gymnastikk og turnforening/Ullensaker gym og turn. Han tok over for Steinar, og da måtte noen overta og få klubben i "vater", hvis ikke var det bare å pakke sammen. Endringen ved å ta klubben fra Kløfta gym og turn til Ullensaker gym og turn, flyttet klubben fra Kløfta til Gystamarka. Ved hjelp av daværende kommunalsjef Harald Hermansen så klarte de å endre planene for Gystamarka slik at det ble en turnhall og ikke en vanlig håndballhall. 

I 2011-2013 ble Tor Nygard valgt inn i styret. De som satt i klubbens styre hadde ingen turnerfaring, og deres mål var å gi et breddetilbud for medlemmene og egne barn i henhold til tiden og kapasiteten de hadde til rådighet. Utfordringen var å finne trenere og få halltid. I idrettsregistering for 2011, viser klubben 55 medlemmer, over en halvering fra året før. Dette kan nok delvis forklares med at klubben byttet verktøy for medlemsregistering, og passive medlemmer ble fjernet som aktive medlemmer. Året etter gjenetablerte klubben seg på Kløfta etter mange års fravær, og medlemstallet gikk raskt opp igjen. I 2012 opprettet klubben en Facebook-gruppe "Ullensaker gym og turn", for å gjøre det enklere for folk å komme i kontakt med klubben og enklere for klubben å dele informasjon. 

Etter navneendringen i 2007, hadde ikke klubben noen logo eller andre symboler som kunne være med å skape en klubbidentitet. Klubben inngikk avtale med Createurene Kommunikasjon og Reklame AS for å utvikle en ny logo. 

 
DIVA

Dansegruppen - Pointe

Fra 2016 var Ullensaker gym og turn i en fin utvikling med breddeturn på Kløfta, Gystamarka, Hovin og Borgen. Medlemstallene økte. Det ble etter hvert tydelig at klubben manglet en trener som kunne ta ansvaret for en konkurransegruppe, og veien virket lang for lykkes med dette. For å få fortgang i konkurransetenking søkte klubben mot andre grener hvor det kreves mindre ressurser for å delta. 
Freestyle discojazz vokste seg stort på Romerike. Freestyledansen har mange akrobatiske triks og har en del felles med turn. Klubben kjente en trener som ønsket å påta seg å utvikle freestyle discojazz i klubben og ble også hovedtrener (Kristin Almaas). Siden er det kommet flere trenere til. Det ble fra januar 2016 publisert for påmelding til dansepartier spredt ut i noen av bygdene i Ullensaker. Det ble raskt etablert en konkurransegruppe som deltok i konkurranser. Konkurransegruppen fikk navnet Pointe. Hovedtrener Kristin Almaas var godt etablert og kjent i dansemiljøet og har tiltrukket seg etablerte utøvere noe som har ført til at klubben har utøvere som konkurrerer på alle nivåer. Konkurransedanserne deltar på regionskonkurranser og NM. I tillegg reiser noen til Storbritannia for å konkurrere på store konkurranser som f.eks. Disco Kid. Noen ganger i året reiser danserne for å trene med vår skotske trener James McTear som har en egen danseskole i Glasgow. 

Danserne har trent og utviklet seg og får stadig bedre plasseringer og avansement. Det er etablert en sterk kultur for å trene og det gir også resultater. 

I 2017 ble det etablert en dansegruppe for barn og unge med funksjonsnedsettende. Gruppen kaller seg Sjarmtrolla. Barna koser seg med bevegelse til musikk og rytmer, og har fått et fint fellesskap. 

Årskiftet 2016 sendte klubben inn et forslag om å bytte gulvet i Allrommet på Gystamarka barneskole til dansegulv med svikt og speil på vegg. Dette forslaget ble tatt inn i budsjettet for 2018 og høsten 2018 startet arbeidet. Dette ga klubbens dansere et fast tilholdssted. Arbeidet med å utvikle dans og danselokaler rundt omkring i kommunen fortsatte, da klubben ønsker å gjøre dans mer tilgjengelig i kommunen

I 2019 tok Oda Døssland Strande over som hovedtrener i Pointe. Hun var også tidligere konkurransedanser i klubben. 
IMG_6240

Cheerleadningruppen - Miracle

Høsten 2018 etablerte Ullensaker gym og turn en cheerleadningsgruppe. Cheerleadningsgruppen fikk navnet UGT Miracle. Klubben fikk raskt mange medlemmer som ville være med på cheer aktivitetene. Klubben har deltatt på flere cheer konkurranser med gode resultater. Klubben har flere nivåer i cheer; Peewee, junior level 4 og level 5.