Resurspersoner for UGT Miracle


Ettersom UGT er en foreldredrevet klubb, er vi helt ahengige av å skape engasjement, ikke bare blandt utøverne, men også blandt deres familier. 
2022 er frivillighetens år, så kanskje DU har annledning til å hjelpe oss til å nå nye høyder?  


En stor takk til de som yter det lille ekstra for at cheerleading-avdelingen skal lykkes: 

Line Vernvik -  Leder og arrangementsansvarlig (linev@live.no
David Rødsand - Styremedlem og barneidrettsansvarlig i UGT.  (david.rodsand@outlook.com)
Dina Vernvik - Hovedtrener og Sportslig leder
Christina Nymo Bromose & Heidi Holen - Lagledere Miracle Jumbo
Hilde Marie Bergum - Lagleder Miracle Skyfall
Kristin Wiker & Renate Fosshaug- Lagleder Miracle Air Force