Klasser og kurs

UGT MIRACLE JUMBO - MINI

6-9 år

Mini-klassen er for de aller yngste. Fra og med det året man fyller 7, og til og med det året man fyller 9, er det her man deltar. 
En sesong følger skolekalenderen og det åpnes for å delta på et høyere alderstrinn på høsten).  Altså vil de som fyller 9 i år, kunne detla på et høyere alderstrinn fra høsten av. 
På samme måte, vil en som fyller 6 i år, kunne delta på det yngste laget fra høsten av. 
Eller for å si det på en enklere måte; Dette partiet er for gutter og jenter i 1.-3. klasse. 

Mini-klassen går naturligvis under barneidrettsreglene, så man konkurrerer ikke, men gjennomfører sine rutiner som oppvisning i full konkurranse-setting. 
Det er lagt føringer fra forbundet på hvilke elemter som er tillatt å inkludere i rutiner på de yngste nivåene. Dette for at man ikke skal fristes til å legge inn elementer som medfører unødvendig risiko for uhell (og i værste fall skader).