Klasser og kurs

UGT MIRACLE ROCKETS - PEEWEE

10-12 år - førsteårs peewees & nye utøvere

Peewee-klassen er for jenter og gutter i 4.-6. klasse (9-12 år). 
Vi har to partier i denne alderskategorien. Rockets er for førsteårs peewees og for nye utøvere, mens Takeoff er for utøvere som har litt erfaring,

Peewee-klassen går naturligvis under barneidrettsreglene, så man konkurrerer ikke, men gjennomfører sine rutiner som oppvisning i full konkurranse-setting. 
Det er lagt føringer fra forbundet på hvilke elemter som er tillatt å inkludere i rutiner på de yngste nivåene. Dette for at man ikke skal fristes til å legge inn elementer som medfører unødvendig risiko for uhell.