Klasser og kurs

UGT MIRACLE TAKE OFF - PEEWEE

10-12 ÅR

Peewee-klassen er for de nest yngste utøverne. Her er man med fra og med det året man fyller 10 , og til og med det året man fyller 12, er det her man deltar. 
En sesong følger skolekalenderen og det åpnes for å delta på et høyere alderstrinn på høsten).  Altså vil de som fyller 9 i år, kunne detla på et dette nivået etter 1. september. 
På samme måte, vil de som fyller 12, kunne delta på junior-nivå fra høsten av. 

Peewee-klassen går naturligvis under barneidrettsreglene, så man konkurrerer ikke, men gjennomfører sine rutiner som oppvisning i full konkurranse-setting. 
Det er lagt føringer fra forbundet på hvilke elemter som er tillatt å inkludere i rutiner på de yngste nivåene. Dette for at man ikke skal fristes til å legge inn elementer som medfører unødvendig risiko for uhell (og i værste fall skader).