Klasser og kurs

SUPERSTARS

Dans og turn

Dette er et kurs i dans og turn for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. Vi har hatt dette kurset i flere år nå, med stor suksess. Dans og turn gir barna mulighet til å holde seg aktive på en morsom og inspirerende måte. Vi legger tilrette for dans, turn og trening, uansett funksjonsnivå.