Klasser og kurs

APPARATTURN 1

6-20 år

Apparatturn 1 trener to timer,  fire dager i uken. Treningsvilje og motivasjon skal være drivkraften.
Apparatturn består av fire apparater; hopp, skranke, bom og frittstående.  Utøvere på dette partiet kan delta i lokale konkurranser og i kretsmesterskap.. Det konkurreres i mangekamp (alle fire apparater), lag og enkelt apparater. 
​Som hovedregel skal man ha deltatt ett år på satsningspartiet eller tilsvarende før man kan delta på apparatturn. Dette for å sikre at man mestrer basis og dermed kan trene i apparater på en trygg måte.