Klasser og kurs

SATSNINGSPARTI I TURN

7-15 ÅR

Ullensaker gym og turn ønsker å gi et tilbud til de som vil trene mer og delta i konkurranser. Det trenes 3 dager i uken(se timeplan). Turn krever mye trening og det tar tid å mestre bevegelsene og apparatene. Vi har derfor startet et åpent rekruttparti for de som ønsker å utforske turn og apparatene og som ønsker å trene mer. Etter hvert som mestring og motorikk bedres vil man etter hvert kunne delta i en av konkurransegruppene.