Klasser og kurs

Turn for Voksne 21+

Turn for Voksne 25+

Dette er ment å være et tilbud for alle voksne, fra helt nybegynner og for de som har turnerfaring fra tidligere.