image_2022-11-04_110304512

Barneidrettsbestemmelser

04.24.2022

"Den norske modellen"

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 1987. Idrettens barnerettigheter ble vedtatt i 2007 og sist revidert i 2019.
 
Les NIFs brosjyre om bestemmelser for barneidrett. - Read NIFs English version of regulations for children's sports.
 
1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 
2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.
 
3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
 
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
 
4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdypning om barneidrettsansvarlig her.
 
5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
 
6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.
 
Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

NYHETER

Pointe%20JHD

Pointe Dance Team UGT viser seg frem

23.08.2022

Jessheimdagene ble en suksess
Pointe Dance Team UGT viser seg frem 23-08-2022
299119223_387778456835853_5115989568542388182_n

Miracle Cheerteam på jessheimdagene

22.08.2022

Stor interesse for Cheerleading!
Miracle Cheerteam på jessheimdagene 22-08-2022
Jumbo0522

UGT Miracle Jumbo & Skyfall imponerer på oppvisning

25.05.2022

Våre mini og peewee-lag deltok i helgen på Next Generation
UGT Miracle Jumbo & Skyfall imponerer på oppvisning 25-05-2022