image_2022-11-04_110304512

Barneidrettsbestemmelser

04.24.2022

"Den norske modellen"

Norges idrettsforbund vedtok bestemmelser om barneidrett på Idrettstinget 1987. Idrettens barnerettigheter ble vedtatt i 2007 og sist revidert i 2019.
 
Les NIFs brosjyre om bestemmelser for barneidrett. - Read NIFs English version of regulations for children's sports.
 
1. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.
 
2. Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. En av intensjonene er å redusere tid og kostnader brukt på reise til/fra aktivitet. Idrettslag oppfordres derfor til å følge de samme prinsippene for trening og andre aktiviteter i barneidretten.
 
3. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:
 
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.
c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge, Norden og Barentsregionen.
d) Barn fra nordiske land og Barentsregionen kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge.
e) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
f) Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.
g) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
 
4. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Se utdypning om barneidrettsansvarlig her.
 
5. Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 3 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre tilpasninger i aldersgrensen og geografi i 3 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.
 
6. Særforbund plikter å innta sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene i eget kamp- og konkurransereglement, herunder hjemmel til å ilegge bøter til idrettslag og til å frata utøvere retten til å delta i konkurranser. Sanksjonene skal være i samsvar med NIFs lov § 11-2. Ved gjentatte eller alvorlige brudd på bestemmelsene, skal saken anmeldes til NIFs domsutvalg.
 
Hvert enkelt særforbund har ansvar for at bestemmelsene og rettighetene blir gjort kjent, implementeres og etterleves i deres idrett og grener.

NYHETER

helaften

Gratis helaften for frivilligheten!

28.03.2024

Bli med vår samarbeidspartner, Odal Sparebank for å feire frivilligheten. GRATIS konsert og foredrag!
Gratis helaften for frivilligheten! 28-03-2024
Landslagsut%C3%B8vere

UGT produserer landslagsutøvere!

12.02.2024

5 av våre utøvere skal representere Norge under VERDENSMESTERSKAPET i april!
UGT produserer landslagsutøvere! 12-02-2024
IMG_8051

DANCER OF THE YEAR 2023

07.12.2023

VINNER I U/18 ÅR ELITE
DANCER OF THE YEAR 2023 07-12-2023