Timeplan

BREDDETURN 4-6

Dag: Mandag
Klokkeslett: 17:45-18:30
Instruktør: 
Lokasjon​: Bakke/Vesong skole - Gymsal

Påmelding

4-6 ÅR

Her tilbys turn for barn og som kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. Dette tilbys i ditt nærmiljø. 

INSTRUKTØREN