Timeplan

BREDDETURN 4-6

Dag: Torsdag
Klokkeslett: 17:00-18:00
Instruktør: 
Lokasjon​: Gystamarka skole - Gymsal og Allrom

Påmelding

4-6 ÅR

Her tilbys turn for barn og som kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. Dette tilbys i ditt nærmiljø. 

INSTRUKTØREN