Timeplan

BREDDETURN 5-7

Dag: Torsdag
Klokkeslett: 17:00-18:00
Instruktør: 
Lokasjon​: Gystadmarka skole - Flerbrukshall

Påmelding

5-7 ÅR

Her tilbys turn for barn og som kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. 

INSTRUKTØREN