Timeplan

BREDDETURN 4-6

Dag: Onsdag
Klokkeslett: 17:15-18:15
Instruktør: Ann-Christin Engh
Assistent-Instruktør: Linnéa Martinsen
Lokasjon​: Hovin Barneskole - Gymsal

Påmelding

4-6 ÅR

Her tilbys turn for barn og som kombinerer gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering. Dette tilbys i ditt nærmiljø. 

INSTRUKTØRENE

IMG_1EC34003A54C-1

Ann-Christin Engh

Ann-Christin er frivillig trener på turngruppa. Hun har 10 år med erfaring fra konkurranseturn og som er en stor del av livet hennes. Hun har også drevet med andre ulike idretter som konkurranse stup, skateboard, håndball og ballett. I skateboard ble hun norgesmester. Ann-Christin har tatt ulike kurs innenfor turnfeltet. Hun har blant annet gjennomført trener 1 kurs gjennom NGTF, livredderkurs og kurs med fokus på barn med funksjonsnedsettelser. 

Linnéa Martinsen

Linnéa Martinsen, 16 år, er trener for turngruppa. Hun har vært hjelpetrener siden 2018. Linnéa har drevet med turn i 6 år, og har drevet aktivt med konkurranse i 4 år. 
Hun har fullført trener 1 kurs og sikringskurs fra NGTF.