Klasser og kurs

Parkour 12+

Parkour 12+

Parkour er en aktivitet der utøverne bruker ulike teknikker, for eksempel klatring, løping, hopping og balansering, for å komme seg fra et punkt til et annet. Parkour omtales både som en aktivitet, bevegelse og livsstil. Utøverne kalles traceurs, og benytter seg av fysiske hinder som dukker opp underveis, som benker, trær, tak, gelendre, steiner og trapper, for å komme seg mest mulig effektivt frem. I stilen freerunning legges det mer vekt på triks og akrobatikk, men ordene 'parkour' og 'freerunning' brukes ofte om hverandre.